Ενδυνάμωση

Event Timeslots (15)

Σάββατο
-
Επίπεδο 1
cal1sthenics cal1sthenics

Τρίτη
-
Επίπεδο 1
cal1sthenics cal1sthenics

Δευτέρα
-
Επίπεδο 1
cal1sthenics cal1sthenics

Τρίτη
-
Επίπεδο 2
cal1sthenics cal1sthenics

Τετάρτη
-
Επίπεδο 2
cal1sthenics cal1sthenics

Πέμπτη
-
Επίπεδο 1
cal1sthenics cal1sthenics

Τετάρτη
-
Επίπεδο 1
cal1sthenics cal1sthenics

Πέμπτη
-
Επίπεδο 2
cal1sthenics cal1sthenics

Παρασκευή
-
Επίπεδο 2
cal1sthenics cal1sthenics

Τρίτη
-
Επίπεδο 3
cal1sthenics cal1sthenics

Δευτέρα
-
Επίπεδο 3
cal1sthenics cal1sthenics

Πέμπτη
-
Επίπεδο 4
cal1sthenics cal1sthenics

Παρασκευή
-
Επίπεδο 3
cal1sthenics cal1sthenics

Δευτέρα
-
Επίπεδο 2
cal1sthenics cal1sthenics

Παρασκευή
-
Επίπεδο 1
cal1sthenics cal1sthenics